Účetní, finanční a ekonomické služby

V rámci tohoto spektra služeb se rádi postaráme o :

  • Vedení finančního účetnictví Vaší společnosti či vedení daňové evidence

  • Vedení mzdového účetnictví a mzdové agendy Vašich zaměstnanců

  • Poradenství ve věcech uplatnění účetních předpisů a metodiky

  • Zastoupení Vaší společnosti ve věch daní, zdravotního i sociálního pojistění

  • Zpracování finanční administrativy i správa pohledávek

  • Zpracování reportů, zpráv, účetních a ekonomických výstupů včetně jejich vyhodnocení a poskytnutí doporučení pro Vaši další podnikatelskou činnost

Kontakt

Optimum Tax, s.r.o. Bažantí 361
Zdiměřice
25242 Jesenice
mobil ++420 603 434 574 jhubinek@optimumtax.cz