Daňové poradenství    

 
V této oblasti služeb nabízíme našim klientům :
 
  • Průběžné daňové poradenství týkající se uplatňování daňových zákonů a souvisejících předpisů v České republice
  • Krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé daňové plánování
  • Zpracování přiznání ke všem daním uplatňovaným v České republice
  • Zastoupení klientů před finančními úřady v běžném styku i v rámci daňových řízení
  • Poradenství při uplatňování mezinárodního práva, mezinárodních předpisů a dohod
  • Daňové due diligence

 

Kontakt

Optimum Tax, s.r.o. Bažantí 361
Zdiměřice
25242 Jesenice
mobil ++420 603 434 574 jhubinek@optimumtax.cz